Fa   En

فرکانس JOG چیست و چه کاربردی دارد؟

این فرکانس در حقیقت خروجی درایو را روی یک مقدار کم و مطمئن محدود می کند. از این خاصیت بیشتر برای تست سخت افزار و تعیین جهت گردش استفاده می شود. در اینورتر هیوندایی این قابلیت از طریق ترمینال های ورودی در دسترس می باشد.

به عنوان مثال در اینورترهای سری N700E با تنظیم یکی از ورودی های دیجیتال(C1~C6) روی عدد 6 می توان یکی از ورودی ها را به عنوان ورودی JOG در نظر گرفت و با تنظیم پرامتر A26 می توان فرکانس JOG را تعیین نمود. فرکانس JOG در اینورترهای هیوندایی بین 0.5 تا 10 هرتز قابل تنظیم می باشد. 

نحوه عملکرد JOG به این صورت است که اگر فرمان FV/RV وصل باشد و ترمینال JOG فعال شود ، فرکانس اینورتر روی فرکانس جاگ(A26) محدود می شود.