Fa   En

خدمات پالس

دفتر  مهندسی پالس تنها نماینده انحصاری در ایران میباشد که نسبت به تعمیرات کنترل دور موتورهای AC در شرق کشور اقدام نموده و در اسرع وقت جهت رفع ایراد و آماده سازی دستگاه تحویل و سرویس دهی مینماید. علاوه بر این، دستگاه های تعمیر شده با ضمانت ارایه میشود.